Regulamin Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej przyjęty dnia 7 lutego 1940 r., zatwierdzony zarządzenium Predydenta RP z dnia 21 lutego 1940 r. (z wykazem zmian)

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 201-218
W. K., Teresa Koperska

 

do góry