Regulamin Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego - Parlamentu Federacji Rosyjskiej

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 219-261
, Andrzej Kubik (tł.)

 

do góry