Niemcy : konstytucja a diety poselskie : (wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN z 5 XI 1975)

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 262-268
Leszek Garlicki

 

do góry