Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla uchwalenia Konstytucji RP z dnia 22 września 1994 r.

Przegląd Sejmowy, Tom 2, Numer 4(8) (1994) s. 269-279
Ryszard Chruściak

 

do góry