"Konstyucja dla Europy : przyszły fundamet Unii Europejskiej", red. Sławomir Dudzik, Kraków 2005 : [recenzja]

Przegląd Sejmowy, Tom 13, Numer 4(69) (2005) s. 218-223
Bogna Baczyńska , Sławomir Dudzik (aut. dzieła rec.)

 

do góry