Własność i znaczenie

Studia Semiotyczne, Tom 25 (2004) s. 165-185
Mieszko Tałasiewicz

 

do góry