Odkrywanie różańca z Janem Pawłem II. Przesłanie listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae

Ruch Biblijny i Liturgiczny, Tom 56, Numer 1 (2003) s. 33-42
Teofil Siudy

 

do góry