Realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie w szwedzkim szkolnictwie wyższym : wybrane aspekty

Edukacja w Dyskursie, Numer 2 (2014) s. 21-33
Tomasz Maliszewski

 

do góry