Polityka przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w przemyśle stoczniowym w Polsce po 1989 roku

Przegląd Politologiczny, Tom 21, Numer 3 (2016) s. 171-186
Małgorzata Kamola-Cieślik

 

do góry