Sprawozdanie z seminarium naukowego 'Direct Democracy in Switzerland and beyond', które odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Przegląd Politologiczny, Tom 18, Numer 4 (2013) s. 289-290
Marcin Łukaszewski

 

do góry