Z dziejów barokowego parnasu : o wybitnych utworach Samuela Twardowskiego

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature, Tom 60 (2005) s. 7-40
Michał Kuran

 

do góry