"Skąd nasz ród" - obraz przeszłości Inflant polskich w "Pamiętnikach księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego : między powieścią historyczną a epopeją

Prace Polonistyczne / Studies in Polish Literature, Tom 60 (2005) s. 117-174
Dorota Samborska-Kukuć

 

do góry