O pewnych funkcjach wyrazu "to" we współczesnym języku polskim

Rozprawy Komisji Językowej / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society, Tom 32 (1986) s. 73-76
Ulrich Drechsel

 

do góry