Deokracja bezpośrednia wobec agregatywnych i deliberatywnych koncepcji podejmowania decyzji politycznych

Przegląd Politologiczny, Tom 11, Numer 4 (2006) s. 71-84
Rafał Riedel

 

do góry