Sztuka jako wyraz propagandy imperialnej - tradycje antyczne w archiotekturze Rzymu w okresie rządow Benito Mussoliniego

Przegląd Politologiczny, Tom 9, Numer 3 (2004) s. 37-51
Marek Żyromski

 

do góry