Archiwa przemysłowe w służbie nauki polskiej w okresie dziesięciolecia

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 24 (1955) s. 392, 49-58
Jerzy Jaros

 

do góry