"The Case Against the Global Economy", red. J. Mander, E. Goldsmith, San Francisco 1996 : [recenzja]

Przegląd Politologiczny, Tom 2, Numer 1-2 (1997) s. 143-145
Adam Gwiazda , J. Mander (aut. dzieła rec.), E. Goldsmith (aut. dzieła rec.)

 

do góry