"Papieska Rada >Justitia et Pax<. Program społeczny. Wybór tekstów Magisterium Kościoła", przedmowa François-Xavier Văn Thuận, red. Robert Sirico, Maciej Zięba, Poznań - Kraków 2000 : [recenzja] W

Przegląd Politologiczny, Tom 5, Numer 3-4 (2000) s. 181-183
Andrzej Ranke , François-Xavier Văn Thuận (aut. dzieła rec.), Robert Sirico (aut. dzieła rec.), Maciej Zięba (aut. dzieła rec.)

 

do góry