Jan Szczepański o klasie chłopskiej oraz problemach wsi i rolnictwa

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 54, Numer 1-2 (2005) s. 107-121
Paweł Starosta, Andrzej Pilichowski

 

do góry