Czas społeczny i czas narodu w koncepcjach Jana Szczepańskiego

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 54, Numer 1-2 (2005) s. 211-220
Bronisław Misztal

 

do góry