Analiza danych jakościowych : procesy i procedury

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 54, Numer 1-2 (2005) s. 267-282
Krzysztof Tomasz Konecki

 

do góry