Dnia 25 września 2005 r. zmarł doc. dr hab. Franciszek Jakubczak, członek Rady Redakcyjnej "Przeglądu Socjologicznego"

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 54, Numer 1-2 (2005) s. 393

 

do góry