Zagrożenie eksterminacją w doświadczeniu biograficznym ocalonych z Holocaustu

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 49, Numer 2 (2000) s. 69-88
Małgorzata Melchior

 

do góry