"Niedokończona" demokracja - kobiety, mężczyźni i władza

Przegląd Socjologiczny / Sociological Review, Tom 49, Numer 1 (2000) s. 59-88
Małgorzata Fuszara

 

do góry