Indywidualizm i uniwersalizm oracji do Ducha Świętego w dwóch modlitewnikach średniowiecznych: Gertrudy Mieszkówny i Biernata z Lublina

Język. Religia. Tożsamość, Numer 7 (2012) s. 71-81
Katarzyna Janus

 

do góry