Obraz Maryi we frazeologii i paremiologii polskiej

Język. Religia. Tożsamość, Numer 7 (2012) s. 233-246
Joanna Rutkowska

 

do góry