Imiona Świętych w datacjach dokumentów poznańskich z końca XVI wieku (prolegomena badawcza

Język. Religia. Tożsamość, Numer 7 (2012) s. 261-270
Andrzej Sieradzki

 

do góry