Dosłowność a metafora - zacieranie granic. Rozważania na kanwie biblijnej hebrajszczyzny

Język. Religia. Tożsamość, Numer 7 (2012) s. 289-300
Kamilla Termińska

 

do góry