Od transfromacji do integracji: wybrane uwagi nt. „bezpośredniej” partycypacji obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych po 1989 r. na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Numer 4 (2014) s. 167-184
Magdalena Musiał-Karg, Elżbieta Lesiewicz

 

do góry