Personalizacja polityki w świetle wyników badania opinii publicznej : przegląd wybranych badań

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, Numer 2 (2015) s. 201-218
Paweł Antkowiak, Łukasz Scheffs

 

do góry