Rola nowych mediów w relacjonowaniu wydarzeń w sytuacji kryzysowej : wybrane zagadnienia

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Numer 14 (2016) s. 105-120
Paweł Łokić

 

do góry