W opozycji do mitu i o micie opozycji : analiza polaryzacji stanowisk i ocen dotyczących Poznańskiego Czerwca ’56, czyli rzecz o strajku na tle ekonomiczno-socjalnym i zamieszkach zbrojnych o charakterze politycznym oraz o antykomunistycznym powstaniu i ofiarach totalitarnego systemu

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Numer 2 (2010) s. 83-99
Joanna Kałużna

 

do góry