Instytucje uowszechniające kulturę na terenie miasta i gminy Suchedniów w latach 1945–89

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 8 (2017) s. 97-115
Kinga Woźniak

 

do góry