Kamieniołom w Gostkowie w okresie okupacji w relacji świadków

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 8 (2017) s. 145-152
Piotr Kardyś

 

do góry