Niektóre formy prawne współpracy gospodarczej w obrocie towarowym : porozumienia w sprawie współpracy : uzgodnienia dostaw

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 41-62
Andrzej Rembieliński, Urszula Promińska

 

do góry