Teoretyczne podstawy degresji cenowej w okresie ekonomicznego życia wyrobów

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 73
Lech Miastkowski

 

do góry