"Polityka regionalna", B. Winiarski, Warszawa 1976 : [recenzja]

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 154-158
Waldemar Turkowski, B. Winiarski

 

do góry