Wstęp do socjologii prawa

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 20 (1978) s. 165-169
Jerzy Wróblewski, K. Opałek
Title of the reviewed work:
Problemy metodologiczne nauki prawa / K. Opałek. - Warszawa 1962

 

do góry