Redundancja jako kamuflaż : (na podstawie medialnych wywiadów z politykami)

Forum Lingwistyczne, Tom 4 (2017) s. 41-53
Agnieszka Kula

 

do góry