Wpływ systemu wielopartyjnego na naczelne organy państwa w krajach postkomunistycznych : na przykładzie Republiki Słowackiej

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 50 (1994) s. 31-56
Krzysztof Skotnicki

 

do góry