Istota marketingu bezpośredniego

Studia Prawno-Ekonomiczne / Studies in Law and Economics, Tom 50 (1994) s. 157-163
Jacek Otto

 

do góry