Blog jako "dziennik elektroniczny" : analiza genologiczna blogów pisarzy

Zagadnienia Rodzajów Literackich / The Problems of Literary Genres, Tom 56, Numer 2(112) (2013) s. 87-110
Maciej Maryl

 

do góry