Postawy starszych konsumentów wobec produktów innowacyjnych

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 2 (1) (2016) s. 185-203
Dorota Szepieniec-Puchalska, Anna Szymańska

 

do góry