Zarządzanie ludźmi w organizacjach publicznych i non-profit [od redaktora naukowego]

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 3 (1) (2016) s. 5-12
Maciej Ławrynowicz, Bartosz Sławecki

 

do góry