Structural Determinants of Innovation in Industry : The Pavitt Model in the Polish Economy

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 3 (2) (2016) s. 202-224
Arkadiusz Świadek, Piotr Dzikowski, Marek Tomaszewski, Jadwiga Gorączkowska

 

do góry