Applying Text Mining to Analyze the Performance of PBOs on the Basis of Their Obligatory Annual Activity Statements

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 4 (1) (2016) s. 123-138
Tomasz Dyczkowski

 

do góry