Efektywne zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego - postulaty doktryny ekonomicznej i instrumenty

Problemy Zarządzania, Tom 15, Numer 2 (1) (2017) s. 126-146
Marzanna Poniatowicz, Ryta Dziemianowicz

 

do góry