Praktyczne aspekty reorganizacji placówki medycznej i wdrożenia procesu obsługi pacjenta zagranicznego na podstawie doświadczeń własnych Medical Travel Partner

Problemy Zarządzania, Tom 15, Numer 3 (1) (2017) s. 175-185
Magdalena Rutkowska, Józef Haczyński

 

do góry