Błędy w adaptacjach tekstów literackich : na podstawie prac studentów specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 22 (2015) s. 237-249
Paula Góralczyk-Mowczan, Mateusz Gaze

 

do góry