„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła…” : wilkowsko-świętokrzyskokielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo-kulturologicznych

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 1 (2015) s. 115-130
Katarzyna Węgorowska

 

do góry